آرشیو برچسب های: ایجاد ارزش

چطور مشتریان وفادار ایجاد کنیم؟

بزرگترین فرصت برای هدایت سکان کسب و کار روی وفاداری مشتری – عاملی مهم برای حرکت به سوی رشدی پایدار و حفظ ثبات رقابتی – در یک قطعه فناوری یا حتی محصول یا ویژگی جدید یافت نمی شود. شرکت ها تمایل دارند که بیش از حد درمورد تمرکز خود بر وفاداری مشتری و رساندن خدمات […]