آرشیو برچسب های: انگیزش

چگونه کارمندان با انگیزه تربیت کنیم؟نگاهی علمی به انگیزش

در این مقاله ، ما بینش ها و روش هایی را از زمینه های روانشناسی انگیزشی و اقتصاد رفتاری بررسی می کنیم. ما به دنبال این هستیم که ببینیم آیا این رشته ها می توانند در مورد انگیزه و رضایت کارمندان چیزی به ما بگویند. انسان تلاشگر است. ما همیشه یک هدف یا هدف دیگر […]