آرشیو برچسب های: انواع حافظه

حافظه کوتاه مدت

حافظه کوتاه مدت که به عنوان حافظه اصلی یا فعال نیز شناخته می شود، شامل اطلاعاتی است که در حال حاضر از آن آگاه هستیم، یا درباره آن فکر می کنیم. اطلاعات یافت شده در حافظه کوتاه مدت ناشی از توجه به حافظه های حسی می باشد. یک مرور کلی: حافظه کوتاه مدت بسیار کوتاه […]

تعریف حافظه و انواع آن

حافظه به فرایندهایی گفته می شود که برای بدست آوردن، ذخیره، نگهداری اطلاعات، و بازیابی آن ها در آینده استفاده می شوند. سه فرآیند عمده در حافظه دخیل هستند: رمزگذاری، ذخیره سازی و بازیابی. حافظه انسان شامل توانایی حفظ و بازیابی اطلاعاتی است که یاد گرفته، یا تجربه کرده است. همانطور که همه ما می […]