آرشیو برچسب های: انعطاف پذیری مغز

تغییرپذیر بودن چه تأثیری بر رفتار ما دارد

تغییرپذیر بودن که اغلب به عنوان پذیرا بودن تجربه های جدید یا تجربه گرایی نیز شناخته می شود، یکی از پنج عامل بزرگ شخصیت است. تئوری پنج عامل بزرگ نشان می دهد که شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیل شده است. هر بعد یک طیف را نشان می دهد، بنابراین شما می توانید با توجه […]

چگونه تجارب زندگی انعطاف پذیری مغز را تغییر می دهد

انعطاف پذیری مغز که به آن انعطاف پذیری عصبی نیز می گویند، اصطلاحی است که به توانایی مغز در تغییر و انطباق در نتیجه تجارب زندگی اشاره دارد. هنگامی که گفته می شود مغز دارای خاصیت انعطاف پذیری است، بدین معنا نیست که مغز شبیه پلاستیک است. در واژه لاتین نورو به نورون ها، سلولهای […]