آرشیو برچسب های: افزایش انگیزه

اهمیت انگیزه و مزایای آن

انگیزه

منفعل بودن حالت پیش فرض ما انسان ها نیست. اگر این چنین بود، ما به شکل یک خرس تنبل یا یک پاندا متولد می شدیم (هیچ منظور بدی نسبت به این موجودات دوست داشتنی نداریم). طبیعت ما این گونه است که تلاش کنیم، بخواهیم و در مسیر مورد نظر و ارزشمند از نظر خود حرکت […]

روش صحیح افزایش انگیزه در محیط کاری

انگیزه کاری

تمام انگیزه ها از درون سرچشمه می گیرد، خواه ناشی از پاداش ها یا تلاش هایی باشد که باعث تقویت تصور شخصی از خود می شود، یا صرفاً ناشی از فعالیت های انگیزشی ذاتی باشد که هیچ پاداشی جز لذت بردن از این فعالیت ها برای ما ندارند. درک این مسأله انگیزه کارکنان را برای […]