آرشیو برچسب های: استراحت کردن

حداقل برای مدت کوتاهی، همه چیز تعطیل!

شاید برای هر کسی و حتی شما پیش آمده که اخیرا اتفاق ناگواری برایتان رخ داده باشد. به طور مثال، از دست دادن عزیزی، و جای خالی آن باعث شده تا احساس گم گشته بودن داشته باشید، و این جهان جای بی ارزش برایتان باشد. یا ذهنتان آشفته و غیر متمرکز است. و برای فعال […]