آرشیو برچسب های: استراتژی مذاکره

4 استراتژی قبل از مذاکره که به موفقیت شما کمک میکند

این چهار استراتژی قبل از مذاکره برای ایجاد و حفظ یک خط لوله سالم ، مدیریت مکالمات چالش برانگیز فروش ، افزایش احتمال برنده شدن و دستیابی به نتایج بهتر ، حیاتی است. از آنجا که مذاکرات فروش مناسب غالباً در آموزش فروش و انجام آن وجود ندارد ، بسیاری از سازمانهای فروش با مشکل […]