آرشیو برچسب های: احساسات

آیا احساسات باعث تحریک ما در تصمیم به خرید میشود؟

احساسات یک موضوع داغ بازاریابی است ، با شواهد فزاینده و هیجان انگیزی که ارتباطات درگیرانه عاطفی با تأثیر مثبت بر فروش ارتباط دارد. این همبستگی به سرعت باعث ایجاد طیف وسیعی از ابزارهای جدید شده است که برای کمک به بازاریاب ها می توانند تأثیر احساسی ارتباطات خود را از طریق بیان حالت ، […]