آرشیو برچسب های: اثر تقدم

درک اثر تقدم

آیا تاکنون از شما خواسته شده تا لیستی از مواردی را به خاطر بسپارید؟ یا لیستی در اختیار شما باشد، و سعی کنید آن را به حافظه خود بسپارید؟ اگر چنین است، شاید متوجه شده باشید که به خاطر سپردن موارد اول و آخر موجود در لیست، ساده تر است. اما موارد وسط لیست برایتان […]