آرشیو برچسب های: اثر ترتیب

اثر ترتیب چیست و چگونه روی فرایند تصمیم گیری تاثیر میگذارد؟

اصل نورومارکتینگ:هنگامی که صحبت از ارزیابی موارد ارائه شده به صورت ترتیب می شود ، افراد جدیدترین موردی را که می دیدند ترجیح می دهند. کاربرد:دریابید که چگونه میتوانید اطمینان حاصل کنید که مصرف کنندگان شما چیزهای مناسبی را انتخاب می کنند. حتی Eminem خواننده مشهور رپ نیز از نورومارکتینگ سود میبرد Eminem را به […]