آرشیو برچسب های: آموزش بازاریابی تلفنی

7 گام برای تبدیل تماسهای سرد تلفنی به مکالمات هوشمند

نکته مهم در شروع تماسهای سرد ، ایجاد پیام هایی است که مشتریان بالقوه را برای مشارکت در گفتگوهای معنی دار وادار می کند. Art Sobczak در کتاب خود معروف به تماسهای هوشمند به زیبایی روشهایی را برای جلوگیری از اشتباه در تماسهای سرد اولیه معرفی کرده است که در این مقاله به توضیح بعضی […]