آرشیو برچسب های: آمازون

انقلاب بازاریابی متن

این هفته راجر دولی مهمانی داشت که واقعا وقتی به حرفهایش گوش دادم متعجب شدم.یا من در این دنیای بازاریابی زندگی نمیکنم یا خیلی از این جریان پرت شده ام.شاید فکر کنید اینطورها هم نیست و اغراق میکنم اما زمانی که این پادکست را گوش دهید متوجه عمق فاجعه خواهید شد. Mathew Sweezey مدیر استراتژی […]