آیا می توانید شخصیت خودتان را تغییر دهید

آیا واقعاً می توانید شخصیت خودتان را تغییر دهید یا الگوهای اساسی شخصیت ما در طول زندگی ثابت هستند؟ در حالی که کتاب ها و وب سایت های خودیاری اغلب برنامه هایی را معرفی می کنند که به واسطه آن ها می توانید عادت ها و رفتارهای خود را تغییر دهید، با این حال این اعتقاد همیشگی وجود دارد که شخصیت اصلی ما نسبت به تغییر تأثیرناپذیر است. زیگموند فروید روانکاو اتریشی اظهار داشت که شخصیت در سن حساس 5 سالگی عمدتاً تغییرناپذیر است. حتی بسیاری از روانشناسان مدرن معتقدند که شخصیت کلی در طول زندگی نسبتاً ثابت و پایدار است.

اما اگر می خواهید شخصیت خودتان را تغییر دهید چه کار باید کنید؟ آیا رویکردی صحیح و سخت کوشی می تواند منجر به تغییری واقعی در شخصیت شما شود؟ آیا درگیر ویژگی های ناخوشایندی هستید که مانع رسیدن شما به اهدافتان می شوند؟

آیا شخصیت هر فردی دائمی و تغییرناپذیر است؟

میل به تغییر شخصیت امری غیرمعمول نیست. شاید افراد خجالتی آرزو کنند که ای کاش اجتماعی تر و پر حرف تر بودند. افراد زودجوش ممکن است آرزو کنند که بتوانند خونسردی خود را در موقعیت هایی که از نظر عاطفی احساس می شوند، حفظ کنند. ممکن است در بسیاری از مراحل زندگی خود دریابید که جنبه های خاصی از شخصیت شما وجود دارد که آرزو می کنید آن ها را تغییر دهید. حتی ممکن است اهدافی را تعیین کنید، و در جهت مقابله با آن ویژگی های بالقوه مشکل ساز خود تلاش کنید. به عنوان مثال، یکی از برنامه های شما در سال نو متمرکز بر تغییر بخش هایی از شخصیت خود مانند بخشنده تر بودن، مهربان تر بودن، یا صبوری باشد.

به طور کلی، بسیاری از متخصصان بر این باورند که ایجاد تغییرات واقعی و پایدار در صفات گسترده می تواند بسیار دشوار باشد. بنابراین اگر از جنبه های خاصی از شخصیت خود ناراضی هستید، آیا واقعاً می توانید شخصیت خودتان را تغییر دهید؟ برخی از متخصصان، از جمله کارول دوک روانشناس، معتقد است که تغییر الگوهای رفتاری، عادات و عقاید نهفته در صفات جامع (به عنوان مثال درونگرایی، سازگاری) کلید اصلی تغییر شخصیت است.

عواملی که شخصیت را شکل می دهند

برای درک اینکه آیا می توانید شخصیت خودتان را تغییر دهید یا نه، ابتدا باید بفهمیم دقیقاً چه چیزی باعث شکل گیری شخصیت می شود. بحث دیرینه وراثت یا عوامل محیطی بار دیگر وارد عمل می شود. آیا شخصیت از طریق ژنتیک (طبیعت) ایجاد می شود، یا از طریق تربیت، تجربیات و محیط (پرورش) ما شکل گرفته است؟ در گذشته، نظریه پردازان و فیلسوفان غالباً از اهمیت طبیعت انسان حمایت می کردند، اما امروزه بیشتر متفکران معتقدند که این مسئله ترکیبی از هر دو است، که در نهایت شخصیت ما را شکل می دهند.

به علاوه تعامل مداوم بین ژنتیک و محیط می تواند به شکل گیری شخصیت کمک کند. به عنوان مثال، ممکن است شما از نظر ژنتیکی مستعد رفتاری دوستانه و خونسرد باشید، اما کار در یک محیط پرتنش شما را زودجوش تر و عصبی تر کند.

دوک پسرهای دوقلوی یکسانی را پس از تولد از یکدیگر جدا کرد و به صورت جداگانه آن ها را تربیت کرد. در بزرگسالی، این دو مرد با زنانی با نام کوچک یکسان ازدواج کردند، سرگرمی های مشترکی داشتند و دارای میزان مشابهی از ویژگی های خاص در ارزیابی شخصیت بودند. این نمونه ها مبانی این ایده را فراهم می کنند که شخصیت های ما تا حد زیادی از کنترل ما خارج هستند. این مطالعه بر روی دوقلوها به جای تاثیر محیط و تجربیات منحصر به فرد در شکل گیری شخصیت فرد، به قدرت تأثیرات ژنتیکی اشاره دارد.

ژنتیک مطمئناً مهم است، اما مطالعات دیگر نیز نشان می دهد که تربیت و حتی فرهنگ ما با ژنتیک ما در مورد آنچه که هستیم، در تعامل هستند.

تمرکز بر ویژگی های بینابینی شخصیت می تواند مهم باشد

اما دوک معتقد است که تغییر شخصیت هنوز هم ممکن است. صفات جامع و بنیادی ممکن است در طول زندگی ثابت باشند، اما دوک معتقد است که این ویژگی های “بینابینی” ما هستند که تحت صفات جامع قرار دارند، و مهمترین نقش را در شکل گیری چیزی که هستیم، دارند. وی معتقد است ویژگی های بینابینی قابل تغییر می باشند.

بنابراین، ویژگی های بینابینی شخصیت دقیقا چه چیزهایی هستند؟

دوک بر این باور است که عقاید و سیستم های اعتقادی نقشی حیاتی در شکل گیری شخصیت زیر سطح خصوصیات بنیادی بازی می کند. گرچه ممکن است تغییر جنبه های خاصی از شخصیت برایتان چالش برانگیز باشد، اما می توانید از عهده تغییر برخی از باورهای اساسی که به شکل گیری شخصیت و کنترل آن کمک می کنند، برآیید.

نظریه پردازان دیگر پیشنهاد کرده اند که عواملی مانند اهداف و استراتژی های سازگاری نقش اصلی را در تعیین شخصیت دارند. به عنوان مثال، اگرچه ممکن است شخصیت شما بیشتر شبیه شخصیت تیپ A باشد، با این حال می توانید مهارت های سازگاری جدید و تکنیک های مدیریت استرس را یاد بگیرید، که به شما کمک می کند تا آرامش بیشتری داشته باشید.

اعتقادات مردم شامل نمودهای ذهنی آن ها از ماهیت و عملکرد خود، روابط و دنیای آن ها است. دوك در مقاله ای در سال 2008 توضیح داد، از همان دوران كودكی، این باورها و بازنمایی ها به وجود می آیند و بسیاری از نظریه پردازان برجسته شخصیت با اعتقادات مختلف اذعان می كنند كه این نمودهای ذهنی بخشی اساسی از شخصیت هستند.

چرا باید روی باورها تمرکز کرد؟ گرچه تغییر عقاید ممکن است لزوماً آسان نباشد، اما نقطه شروع خوبی است. اعتقادات ما شامل نوع نگاه به خود و دیگران، نحوه عملکرد در زندگی روزمره، نحوه برخورد با چالش های زندگی و نحوه ایجاد ارتباط با دیگران، بخش بزرگی از زندگی ما را شکل می دهند. اگر بتوانیم در اعتقادات خود تغییر واقعی ایجاد کنیم، ممکن است این کار تأثیر بسزایی در رفتارها و احتمالاً در برخی جنبه های شخصیتی ما بگذارد.

به عنوان مثال، باورهایی در مورد خود از جمله ثابت بودن یا تغییرپذیری خصوصیات و ویژگی های شخصی را در نظر بگیرید. اگر فکر می کنید هوش شما در یک سطح ثابت است، پس به احتمال زیاد برای تقویت ذهن خود قدم های خاصی برنمی دارید. اما اگر چنین ویژگی هایی را قابل تغییر بدانید، احتمالاً تلاش بیشتری می کنید تا خود را به چالش بکشید و ذهن خود را توسعه دهید.

تحقیقات خود دوک نشان داده است که نحوه تمجید از کودکان می تواند در اعتماد به نفس آن ها تأثیر بگذارد.کسانی که به خاطر هوششان مورد ستایش قرار می گیرند، تمایل دارند نظریه عقاید ثابت را درباره خصوصیات شخصی خود داشته باشند. این کودکان به هوش خود به عنوان یک ویژگی تغییرناپذیر نگاه می کنند. یا آن را دارند یا ندارند. از طرف دیگر، کودکانی که به خاطر تلاش هایشان مورد ستایش قرار می گیرند، معمولاً هوش خود را قابل انعطاف می دانند. به گفته دوك، اين کودکان در برابر مشكلات مقاوم تر هستند، و بيشتر مشتاق يادگيری می باشند.

بنابراین برای تغییر شخصیت خود چه کاری می توانید انجام دهید؟

شخصیت
Pexels/ Personality

در پاسخ به سوال بالا که آیا می توانید شخصیت خودتان را تغییر دهید، باید گفت که تغییر از درون گرایی به درون گرایی ممکن است بسیار دشوار (یا حتی غیرممکن) باشد، اما به عقیده کارشناسان کارهایی وجود دارد که می توانید برای ایجاد تغییرات واقعی و ماندگار در جنبه های شخصیتی خود انجام دهید.

  • بر تغییر عادت های خود تمرکز کنید

روانشناسان دریافته اند افرادی که ویژگی های شخصیتی مثبتی از خود نشان می دهند (مانند مهربانی و صداقت) واکنش های روزمره خود را توسعه داده اند. عادت را می توان یاد گرفت. بنابراین تغییر واکنش های روزمره خود به مرور زمان یکی از راه های تغییر شخصیت است. البته ایجاد عادت جدید یا ترک عادت قدیمی هرگز آسان نیست، و به زمان و تلاش جدی نیاز دارد. با تمرین کافی این الگوهای رفتاری جدید سرانجام به ماهیت دوم تبدیل می شوند.

  • باورهای خود را تغییر دهید

اگر معتقد هستید که نمی توانید تغییر کنید، پس تغییر نخواهید کرد. اگر سعی دارید بیشتر برون گرا باشید، اما معتقد هستید که درونگرایی شما یک ویژگی ثابت، دائمی و تغییرناپذیر است، پس هرگز سعی نخواهید کرد که اجتماعی تر شوید. اما اگر اعتقاد دارید که خصوصیات شخصی شما قابل تغییر است، به احتمال زیاد تلاش می کنید تا اجتماعی تر شوید.

  • روی روند کار تمرکز کنید

 تحقیقات دوک به طور مداوم نشان داده است که ستایش از تلاش ها مهم تر از توانایی ها  است. به جای اینکه فکر کنید “من خیلی باهوش هستم” یا “من خیلی با استعدادم”، این عبارات را با “من خیلی سخت کار کردم” یا “من راه خوبی برای حل این مشکل پیدا کردم” جایگزین کنید.

  • تظاهر کنید تا به آنچه که می خواهید برسید

 روانشناس مثبت نگر کریستوفر پیترسون، از همان اوایل دریافت که شخصیت درون گرا ممکن است تآثیر مخربی در حرفه او به عنوان یک فرد دانشگاهی داشته باشد. برای غلبه بر این مسئله، او تصمیم گرفت که در شرایطی که به چنین چیزی احتیاج دارد، مانند هنگام سخنرانی در کلاسی پر از دانشجو یا ارائه سخنرانی در یک کنفرانس تظاهر کند که فردی برون گرا است. در نهایت، این رفتارها تبدیل به ماهیت دوم می شوند. در حالی که وی اظهار داشت هنوز هم درون گراست، اما یاد گرفت که در صورت لزوم چگونه برون گرا شود.

تغییر شخصیت ممکن است کار آسانی نباشد، و تغییر برخی از خصوصیات گسترده هیچ گاه به طور کامل امکان پذیر نباشد. اما اگر به این مسئله فکر می کنید که آیا می توانید شخصیت خودتان را تغییر دهید یا نه، محققان معتقدند که مواردی وجود دارد که می توانید برای تغییر بخش های خاصی از شخصیت خودتان انجام دهید، جنبه هایی که در زیر سطح این صفات بنیادی وجود دارد، و می تواند منجر به تغییراتی واقعی در نحوه عملکرد، تفکر و عملکرد شما در زندگی روزمره روز شود.

بیشتر بخوانید: اشتباهاتی که مغز ممکن است مرتکب شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.