آرشیو برچسب های: گیرنده های عصبی

برقراری ارتباط بین سلول های مغز توسط گیرنده های عصبی

شاید تا به حال این سوال برایتان پیش آمده باشد که سلول های مغزی چگونه برای تولید افکار، احساسات و رفتار با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؟ در واقع، آن ها با استفاده از فرایندی به نام انتقال عصبی به یکدیگر سیگنال می دهند. اما انتقال این پیام های شیمیایی مهم بدون ساختارهای سلولی منحصر […]