آرشیو برچسب های: کوچینگ

کوچینگ شبکه فروش با تمرکز روی فرایند به جای اعداد

هنگام مربیگری در تیم فروش خود ،به جای تمرکز روی اعداد و ارقام همیشه تمرکز خود را بر روی آنچه اعضای تیم شما برای دستیابی به نتایج فروش عالی انجام داده اند. آیا شما نیزقربانی این این نوع شیوه کوچینگ هستید؟ مدیران فروش ، که هنگام استفاده از CRM خود بزرگترین اشتباه مربیگری فروش را […]

7 راه موثر برای کوچینگ تیم فروش

وقتی مدیران فروش فرصت توسعه و کوچینگ تیم فروش خود را دارند ، این چیزی است که باید تمام وقت و توجه خود را به آن معطوف کنند ، زیرا به ندرت این فرصت را دارند که از حالت درگیری کاری خارج شده و وقت خود را صرف کار کنند. بنابراین چند روش برای اطمینان […]

تاثیر سبک های رفتاری در کوچینگ،رهبری و فروش

چه شما مربی باشید و چه یک فروشنده ، اگر رویکرد ارتباطی شما بیش از حد به سبک رفتاری انسانی غالبتان متمایل شده باشد ، شما در معرض ریسک کم شدن و یا نادیده گرفتن ارتباط خود با شخص دیگر و آنچه بیشتر به آنها اهمیت می دهد هستید. همه تغییر و آشفتگی های چند […]