آرشیو برچسب های: کمپین مشتری یابی

6 قدم برای کمپین مشتری یابی موثرتر

مشتری یابی چیزی فراتر از یک تماس سرد است شش مرحله وجود دارد که به تبلیغات موثرتر برای جستجوی اطلاعات کمک می کند تا تماس سرد را کاهش داده و مشتری های بسیار واجد شرایطی را درگیر کنید. “چرا فروشندگان مشتری یابی نمی کنند؟ تمام کاری که آنها انجام می دهند شکایت از این است […]