آرشیو برچسب های: کرونا

چگونه با اضطراب ناشی از کرونا مقابله کنیم؟

این وحشتناک است که بدانید بیماری مانند کرونا (coronavirus (COVID-19 در سراسر جهان در حال گسترش است.مراحل اولیه این بیماری همه گیر بخصوص میتواند وحشتناک و تحریک کننده اضطراب باشد.در این مدت یکی از مشکلاتی که داریم این است که نمیدانیم چه زمانی این بیماری کشنده و همه گیر پایان می یابد. احساس ترس،اضطراب،ناراحتی و […]