آرشیو برچسب های: کار بیش از حد

فرسودگی شغلی و علل ایجاد آن

استرس و فرسودگی شغلی یکسان نیستند. و گرچه می دانیم که استرس اغلب منجر به فرسودگی شغلی می شود، اما می توان با هجمه ساعت های کاری طولانی، فشار زیاد و بحران های کاری به گونه ای کنار آمد، به طوری که از خستگی عاطفی، بدبینی و عدم اطمینان به توانایی های فردی که نشانه […]

چگونه از انجام کار بیش از حد جلوگیری کنیم

آیا احساس می کنید که کلی کار برای انجام دادن دارید، و همه این کارها واجب و ضروری هستند؟ با این حال احساس کم ارزش بودن می کنید، در موقعیت فعلی خودتان گیر کرده اید، و بین اولویت بندی کارها و بهزیستی خود مردد هستید؟ شاید شما بیش از حد توان خود کار می کنید. […]