آرشیو برچسب های: چالش سی روزه

در مورد چالش سی روزه چه می دانید؟

چالش سی روزه اغلب نویدبخش مسیری برای یک زندگی جدید همراه با عادات سالم در طی 30 روز است. چالش ها می توانند به هر تعداد از رفتارهای سالم، عادات سازنده و هر تغییر ساده دیگری مرتبط شوند که می توانند منجر به یک زندگی بهتر شوند. اما آیا چالش سی روزه واقعا جواب می […]