آرشیو برچسب های: هوش اجتماعی

چگونه هوش اجتماعی خود را افزایش دهیم؟

افراد دارای هوش اجتماعی می توانند احساس دیگران را درک کنند. این دسته از افراد در موقعیت های اجتماعی می دانند چه بگویند و حتی در اجتماعات بزرگتر نیز اعتماد به نفس دارند. شاید فکر کنید این افراد “مهارت مردمی” دارند، اما آنچه که آنها واقعاً از آن برخوردارند، هوش اجتماعی است. نظریه هوش اجتماعی […]