آرشیو برچسب های: هورمون استرس

کورتیزول چیست؟

کورتیزول یک هورمون استروئیدی طبیعی می باشد که نقش کلیدی در پاسخ استرس بدن دارد. در حالی که اغلب به دلیل نقش شناخته شده کورتیزول، به آن هورمون استرس گفته می شود، اما در بسیاری از فرآیندهای دیگر بدن نیز نقش دارد. کورتیزول از غدد فوق کلیوی ترشح می شود، و در عملکردهای زیر دخیل […]