آرشیو برچسب های: همگام سازی مغز

مطالعات مربوط به فرآیندهای رخ داده در مغز هنگام تشنج

دانشمندان در تلاش برای درک فرآیندهای پیچیده رخ داده در مغز هنگام تشنج و مهمترین علامت های صرع به موفقیت های قابل توجهی دست یافته اند. تیمی از دانشمندان دانشگاه اکستر مکانیسم های موجود در الگوهای متمایز فعالیت الکتریکی گروه های عصبی در مغز را که همراه با شروع تشنج هستند، مورد مطالعه قرار داده […]