آرشیو برچسب های: نظرات جمعی

واکنش مغز در برابر نظرات دیگران چگونه است

دانشمندان در دانشگاه HSE به این نتیجه رسیده اند که مخالفت با نظر دیگران، در فعالیت مغز “اثری” برجای می گذارد که به مغز اجازه می دهد تا بعداً نظر خود را به نفع نظر اکثریت تنظیم کند. این مقاله در مورد واکنش مغز در برابر نظرات دیگران در Scientific Reports به چاپ رسیده است. […]