آرشیو برچسب های: نصیحت های ناخواسته

نحوه پاسخ به نصیحت های ناخواسته

بیشتر افراد با دریافت نصیحت های ناخواسته دچار استرس شده و آزرده خاطر می شوند. با تعیین حد و مرزهای مشخص در این زمینه، اگر احساس کنید به کسی نیاز دارید، این مشاوره ها کاملا منطقی است، و میتواند امنیت عاطفی و روانی شما را نیز افزایش دهد. با این حال، بهترین روش این است […]

انواع نصیحت های ناخواسته

یک بینش خوب می تواند از درخواست راهنمایی و نصیحت از یک متخصص، یا دوستی که به نظر می رسد نسبت به موضوع خاصی اطلاعات خوبی دارد، حاصل شود. درخواست راهنمایی از برخی افراد، حتی غریبه ها، می تواند ایده های کارساز بسیاری را به ارمغان بیاورد. اما، زمانی که نصیحت های ناخواسته ای به […]