آرشیو برچسب های: مهارتهای رهبری

یک اصل رهبری که هرگز نباید فراموش کنید!

بدترین ویژگی رهبران بی اثر فروش این است که آنها معتقدند مهمتر ، باهوش تر و دارای مهارت بیشتری نسبت به افرادی هستند که برایشان کار می کنند. در رهبری ، یک اصل بالاتر از همه است. بیشتر از اینکه افرادتان به شما نیاز داشته باشند شما به آنها نیاز دارید به عبارت دیگر شما […]