آرشیو برچسب های: مقابله با بحران

نکاتی برای مقابله با یک بحران یا تروما

هر تغییری معمولا با خود استرس نیز به همراه دارد. گاهی اوقات، وقایع پیش آمده در زندگی مان به حدی آسیب زا هستند که باعث ایجاد بحران می شوند، و در صورت عدم مقابله با بحران ایجاد شده، استرس ناشی از آن به حد غیر قابل کنترلی می رسد. چنین بحران هایی شامل تشخیص یک […]