آرشیو برچسب های: مشتری ایده آل

پروفایل مشتری چیست و چگونه ساخته میشود؟

ترمینوس بهترین حرف را می زند. “پروفایل مشتری ایده آل (ICP) توصیفی از شرکت است – نه خریدار منفرد یا کاربر نهایی – که کاملا مناسب راه حل شماست.” شما می توانید ICP خود را به عنوان چارچوبی در نظر بگیرید که مشخصات خاص و مربوط به خریداران ایده آل شما را برجسته می کند. […]