آرشیو برچسب های: مرکز کنترل درونی

چگونه مرکز کنترل درونی خود را بهتر کنیم

داشتن مرکز کنترل درونی به این معناست که یک فرد به جای آنکه احساس کند سرنوشتش توسط نیروهای خارجی تعیین می شود، باور کند که خودش سرنوشت خود را کنترل می کند. تحقیقات نشان داده است افرادی که دارای مرکز کنترل درونی هستند، تمایل به شادی بیشتر، و افسردگی  و استرس کمتری دارند. گرچه بسیاری […]