آرشیو برچسب های: مدیریت فروش

8 نکته کاربردی برای مدیریت بازاریابی

مدیریت یک تیم بازاریابی ممکن است دشوار باشد. همچنین می تواند پاداش آورترین جنبه شغلی شما باشد. هنگامی که شما برای مدیریت بازاریابی جستجو می کنید ، انواع اطلاعات مربوط به آنچه بازاریاب ها انجام می دهند – نظریه ها ، ابزارها و چارچوب های مورد استفاده در زمینه بازاریابی – را به دست می […]

تفاوتهای مدیریت فروش و رهبری فروش

فروش دارای یک مشکل است – یا بهتر بگویم ، یک کمبود. یافتن رهبران موثر فروش کاری دشوار است. تحقیقات روی بیش از 100000 مدیر فروش نشان داده است که 18 درصد از کل مدیران فروش نباید در این نقش باشند و این فقط نوک کوه یخ است. اهمیت رهبری فروش از یک فرهنگ ناخوشایند […]