آرشیو برچسب های: مایندست

خودارزیابی برای رسیدن به موفقیت در فروش

این خودارزیابی ها برای موفقیت در فروش و زندگی شخصی، درک درستی از موقعیت فعلی شما و اینکه چگونه خود را برای رسیدن به بله به چالش بکشید ، به شما می دهد! جهت آسانتر کردن فهم و درک شما از اینکه نگرشتان در این لحظه دقیقا کجا است ، من لیستی برای شما ایجاد […]