آرشیو برچسب های: ماده خاکستری مغز

احتمال کاهش حجم ماده خاکستری مغز در پی بیماری کووید-19

ماده خاکستری مغز

مطالعه ای در مورد بیماری کووید-19 نشان داد حجم ماده خاکستری در لوب پیشانی مغز بیمارانی که برای درمان به اکسیژن نیاز داشتند در مقایسه با بیمارانی که نیازی به اکسیژن اضافی نداشتند، کمتر بوده است. کاهش ماده خاکستری در لوب پیشانی نیز با ناتوانی شدیدتری تا 6 ماه پس از بهبودی از کرونا ارتباط […]