آرشیو برچسب های: قیف فروش

تئوری قیف فروش و کاربرد آن در بازاریابی

برای بیش از 100 سال ، اصطلاح “قیف فروش” برای توصیف روند سنتی ایجاد فروش استفاده شده است. در ابتدای امر شما مشتریان بالقوه وسیعی را به سمت خود جلب می کنید و با ادامه روند کار ، شما با ایجاد یک سری استانداردهای محدود کننده تعداد این مشتری ها را کمتر میکنید. دلیل ایستادن […]