آرشیو برچسب های: قدرت اراده

راه های تقویت اراده

تقویت اراده

وقتی منبع اصلی رفتارهای خود را بشناسیم، کار در جهت رسیدن به اهداف مان آسان تر می شود، اگرچه هنوز هم دشوار است. مطالعات علمی دقیقاً مشخص می کند که تغییرات رفتاری ارائه شده در ادامه چگونه می توانند بر تقویت اراده تأثیر بگذارند. هر یک از این پیشنهادات، مانند “بهبود خودآگاهی”، مربوط به مفاهیم […]

روانشناسی قدرت اراده: آموزش مغز برای تصمیم گیری بهتر

قدرت اراده

در سال 2011، در یک نظرسنجی در آمریکا  27 درصد از پاسخ دهندگان به استرس، کمبود اراده را به عنوان بزرگترین مانع برای تغییر گزارش کردند. ما برای ورزش، رژیم غذایی، صرفه جویی در مصرف، ترک سیگار، متوقف کردن نوشیدن الکل، غلبه بر به تعویق انداختن کارها، و در نهایت انجام هر یک از اهدافمان […]