آرشیو برچسب های: قاعده اوج-پایان

آنچه که باید در مورد قاعده اوج-پایان بدانیم

قاعده پایان اوج

اگر بدانید که ما در نحوه شکل گیری خاطرات خود از تجربیاتمان سوگیری هایی داریم، ممکن است تعجب کنید. حتی وقتی فکر می کنیم در حال یادآوری حقایق مربوط به یک تجربه هستیم، خاطره ما از وقایع معمولاً ناقص است و به شدت به احساساتی که در طول تجربه آن ها داشتیم، بستگی دارد. پیامدهای […]