آرشیو برچسب های: فیلم

موفقیت تجاری فیلم ها به کمک نورومارکتینگ

پیش بینی رفتار مخاطبان بزرگ در برابر محرک های ویدئویی ، مانند فیلم ها ، پیش پرده های فیلم و مجموعه های تلویزیونی برای صنایع فیلم ، رسانه و سرگرمی بسیار مهم است و منجر به پیش بینی موفقیت تجاری فیلم ها میشود. هزینه هنگفت تولید و بازاریابی فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی آزمایش […]