آرشیو برچسب های: فواید اضطراب

فواید اضطراب و نگرانی

اغلب همه ما در مورد جنبه های منفی اضطراب می شنویم. اما آیا این امکان وجود دارد که فواید و مزایایی برای اضطراب و نگرانی که در طول زندگی خود تجربه می کنیم، وجود داشته باشد؟ احساس اضطراب اضطراب احساسی است که اغلب با ترس، نگرانی و دلهره شدید شناخته می شود. بسیاری از افراد […]