آرشیو برچسب های: عواطف

اگر هوش هیجانی خوبی ندارید بیخیال فروشندگی شوید!

از دهه 1960 ، هوش هیجانی (EQ) به عنوان یک مؤلفه مهم موفقیت شخصی و حرفه ای شناخته شده است. با این حال ، بسیاری از سازمان ها در درجه اول بر ایجاد مهارت های فروش سخت در تیم های فروش خود تمرکز می کنند ، در حالی که از مهارت های هوش هیجانی غافل […]