آرشیو برچسب های: طراحی مورب

چگونه نوشابه 7UP توانست با تغییر طراحی مورب لوگو موفق شود؟

اصل نورومارکتینگ:شکل مورب طرح های شما می تواند بر نظرات مشتریان تأثیر بگذارد. کاربر د:طراحی های خود را به صورت مورب تنظیم کنید تا انفعال فعال بودن را منعکس کند. Snapple چه مشترکاتی با Perrier یا 7up دارد؟ بدیهی است که همه این شرکت ها نوشیدنی های غیر الکلی می فروشند ، اما اشتراکاتی نیز […]