آرشیو برچسب های: صدا

تاثیر صدا و موسیقی در رفتار مصرف کننده

صدا و موسیقی

ما در عصر غالب بصری زندگی می کنیم. رسانه های دیجیتال و اجتماعی به شور و شوق تغذیه تصاویر به عنوان وسیله اصلی ارتباط دامن زده اند. بازاریاب ها و تیم های خلاق از نظر بصری و محنواب تصویری سواد بالایی دارند. با این وجود ، در مقابل ، با وجود پتانسیل بسیار ارزشمند آن […]