آرشیو برچسب های: صدای موسیقی

تاثیر صدا و موسیقی در رفتار مصرف کننده

صدا و موسیقی

ما در عصر غالب بصری زندگی می کنیم. رسانه های دیجیتال و اجتماعی به شور و شوق تغذیه تصاویر به عنوان وسیله اصلی ارتباط دامن زده اند. بازاریاب ها و تیم های خلاق از نظر بصری و محنواب تصویری سواد بالایی دارند. با این وجود ، در مقابل ، با وجود پتانسیل بسیار ارزشمند آن […]

تاثیر میزان صدای موسیقی در انتخاب مشتری

اصل نورومارکتینگ:صدای موسیقی آرام خریدهای غذایی سالم مشتری را ترویج می کند ، در حالی که صدای موسیقی بلند باعث خرید مواد غذایی ناسالم می شود. کاربرد:ولوم موسیقی را در کسب وکار خود تنظیم کنید تا فروش مواد غذایی سالم یا ناسالم را بهینه کنید. تبلیغ کنندگان و محققان مدت ها است که از تأثیر […]