آرشیو برچسب های: شناخت

شناخت و انواع فرآیندهای شناختی

شناخت اصطلاحی است که به فرآیندهای ذهنی مربوط به کسب دانش و درک مربوط می شود. فرآیندهای شناختی شامل تفکر، دانستن، به خاطر سپردن، قضاوت و حل مسئله است. این فرآیندها عملکردهای سطح بالایی از مغز بوده، و شامل زبان، تخیل، ادراک و برنامه ریزی است. روانشناسی شناختی رشته ای از روانشناسی است که نحوه […]