آرشیو برچسب های: شرایط بحرانی

چگونه در زمان بحران به دوستان خود کمک کنیم؟

بحران ها و دیگر موارد استرس زا معمولا به طور غیرمنتظره ای رخ می دهند، و می توانند ضربه روحی و فیزیکی شدیدی به افراد بزنند. به دلیل این آسیب های جسمی و عاطفی بحران و استرس، استفاده از برخی استراتژی های مدیریت استرس به هنگام بروز بحران امری ضروریست. از آنجا که اثرات استرس […]