آرشیو برچسب های: سلول های عصبی

انتقال دهنده های عصبی

محققان تخمین زده اند که مغز انسان دارای 86 میلیارد نورون است. این میلیاردها سلول مغزی با ارسال پیام های شیمیایی در سیناپس، شکاف کوچک بین سلول ها، در فرایندی به نام انتقال عصبی ارتباط برقرار می کنند. این پیام های شیمیایی مولکول های منحصر به فردی هستند که انتقال دهنده های عصبی نامیده می […]

اعتیاد چگونه ایجاد می شود

مغز شبکه ای از سلول ها به نام نورون و گلیا است. تقریباً 100 میلیارد نورون بسیاری از قسمت های به هم پیوسته مغز را تشکیل می دهد. آن ها مانند یک سمفونی به یکدیگر سیگنال می دهند تا به ما در پیمایش در جهان کمک کنند. در حالی که ورزش، غذا خوردن صحیح و […]

برقراری ارتباط بین سلول های مغز توسط گیرنده های عصبی

شاید تا به حال این سوال برایتان پیش آمده باشد که سلول های مغزی چگونه برای تولید افکار، احساسات و رفتار با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؟ در واقع، آن ها با استفاده از فرایندی به نام انتقال عصبی به یکدیگر سیگنال می دهند. اما انتقال این پیام های شیمیایی مهم بدون ساختارهای سلولی منحصر […]