آرشیو برچسب های: سلسله مراتب مزلو

5 سطح از هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو

چه چیزی بر رفتارهای انسانی تأثیر می گذارد؟ هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو یکی از شناخته شده ترین نظریه های انگیزشی می باشد. مطابق گفته های روانشناس اومانیست، آبراهام مزلو، اعمال ما برای رسیدن به نیازهای خاصی برانگیخته می شوند. هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو مزلو برای اولین بار مفهوم هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو […]