آرشیو برچسب های: ریزش مشتری

چگونه با اقدامهای کمتری از ریزش مشتری جلوگیری کنیم؟

اصل نورومارکتینگ:فعال بودن و تشویق مشتری برای روی آوردن به برنامه های کاهش هزینه می تواند به طرز شگفت انگیزی به جای کاهش مشتری ،موجب افزایش مشتری شود. کاربرد:مشتریان را تشویق نکنید که به طرحهایی که برای آنها سودمندتر است روی بیاورند ، حتی اگر این کار برای مشتریان هزینه زیادی دارد. تصور کنید که […]