آرشیو برچسب های: روز بد

چگونه بر یک روز بد غلبه کنیم؟

همه ما روزهای بدی را در طول زندگی خود داشته ایم. و بیشتر اوقات، روزی که بد شروع می شود، در طول روز بدتر هم می شود. یک روز پر از استرس و خستگی و تنش زیاد تجربه مشترک همه ما انسانهاست. اما سوال اصلی این است: چرا؟ چرا یک صبح بد اغلب منجر می […]