آرشیو برچسب های: رضایت لحظه ای

رضایت لحظه ای یا زودگذر به چه معناست

رضایت لحظه ای

آیا کاری هست که هم اکنون باید در حال انجام آن بودید؟ مانند انجام یک پروژه یا نوشتن یک مقاله؟ یا بیرون آوردن لباس هایی که از دو روز پیش در داخل لباسشویی مانده اند؟ اگر چنین است نگران نباشید، شما تنها نیستید. همه ما می بینیم که با فعالیت های کوتاه مدت لذت بخش […]