آرشیو برچسب های: دیسیپلین

استارت رسیدن به اهداف فروش را زده و وقتتان را تلف نکنید

تماس های فروش موفق تر انجام دهید و طی سه ماه به اهداف خود برسید. آشفتگی را متوقف کنید و استراتژی خود را با این نکات مدیریت زمان بسازید. فرقی نمیکند که در حال نوشتن رمان باشید یا در حال برقراری تماس های فروش موفق تر. یا حتی تکمیل یک پروژه بسیار مهم ، این […]