آرشیو برچسب های: داستان پردازی

داستانهایی که تعارض دارند بهتر میفروشند!

اصل نورومارکتینگ:یک داستان جذاب تجاری ارتباطات مثبتی با برند ایجاد می کند. کاربرد:داستان های معکوس تعارض در تبلیغات می تواند به مصرف کنندگان در درک مزایای محصول کمک کند. داستان موانع و راه حل هایی را ارائه می دهد که ممکن است خود مصرف کنندگان با آن شناسایی شوند. همه ما داستان هایی می دانیم […]

تاثیرات قدرتمند قصه گویی به روش شناختی

هنر قصه گویی از دیرباز، یک مهارت قابل احترام و یک سنت مهم در بسیاری از فرهنگ ها بوده است. در طول تاریخ، بزرگان جامعه و داستانهای آنها گنجینه ای از دانش، تاریخ و خرد جامعه بوده اند. اعضای قدیمی تر یک جامعه برای زنده نگه داشتن سنت زبانی، داستان های خود را با نسل […]