آرشیو برچسب های: خوب خوابیدن

مقاله ای در مورد مفهوم خواب

در حالی که طول و الگوی خواب در گونه های مختلف متفاوت است، این نوع استراحت منحصر به فرد در اکثر حیوانات شامل انسان هم اتفاق می افتد. این فرایند طبیعی توسط یک ساعت بیولوژیکی خودپایدار که کم و بیش در یک چرخه 24 ساعته کار می کند، اداره می شود. بعد از اینکه هر […]

چرا شب ها نمی توانید خوب بخوابید

آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که وقتی از خواب بیدار می شوید، خسته تر از زمانی هستید که برای خوابیدن به رختخواب می روید؟ اگر به خواب رفتن و خوابیدن برایتان سخت است، احتمالا دلیل این امر کارهایی که انجام می دهید، یا برخی کارهایی که انجام نمی دهید، است. در […]